Féile na Cásca ag Ceiliúradh 40 Bliain 1974 – 2013

 

Many Meitheal Eitseála artists exhibit their work at this exhibition every year so I thought I’d post a little information on this annual West Kerry event. The show stays open until Sunday 7th, do call in if you are in the area.

This slideshow requires JavaScript.

Is cuid de thraidisiún ealaíne Chorca Dhuibhne anois é Fhéile na Cásca, taispeántas ealaíne bliantúil a reachtáltar do ealaíontóirí an cheanntair. Beifear ag leanúint leis an dtaispeántas seo toisc an ardán a thugtar d’ealaíontóirí ar bheagán costais. Mealltar ealaíontóirí go Corca Dhuibhne agus filleann ealaíontóirí ar an bhfód dúchais go minic, mar shampla, Liam Ó Néill agus Tomás Ó Cíobháin. Dá mhéad taispeántaisí a bhíonn ar siúl i gCorca Dhuibhne, níl ceann ar bith chomh pobalbhunaithe le Féile na Cásca.

Tá Féile na Cásca bunaithe le daichead blian i 2013. Traidisiún is ea an ócáid ina dtugtar cuireadh d’ealaíontóirí an cheantair a gcuid saothair a thaispeáint.

Bíonn breis is céad ealaíontóir rannpháirteach i mbliana   – roinnt acu an-aitheanta ar nós Maria Simonds-Gooding, Liam Ó Néill agus Tomás Ó Cíobháin agus a thuilleadh ag tosnú amach mar ealaíontóirí.

Is i Scoil Dhun Chaoin a bhí an chéad Féile na Cásca.   Bhí inchur an-mhór ag daltaí & múinteoirí bhunscoile na háite sa taispeántas ó thús. Bhí  togra seandálaíochta ins na bunscoileanna i mbliana dár teideal Mo Cheantar Féin. Tugadh turas ar áiteanna i gcomharsanacht na scoileanna le hIsabel Bennett, Seandálaí, le linn mí Eanáir. Bhí trí thuras ag físealaíontóirí (le tacaíocht Ealaín na Gaeltachta) chuig na scoileanna le linn mí Feabhra chun oibriú le daltaí agus múinteoirí ar chur i láthair físiúil ar an áit ina raibh an turas. Is iad seo a leanas na físealaíontóirí a bhí i gceist – Lone Uí Raghallaigh, Áine Uí Dhubhshláine, Andrew Duggan, Domhnal Ó Bric agus Susan Ní Chearna. Deineadh sárobair in am ana-ghairid – agus an toradh ar fad le feiscint ar an Máimín i mBaile an Fheirtéaraigh.

Oidhreacht Chorca Dhuibhne is pleased to announce that this year’s Féile na Cásca or Easter Art Exhibition is 40 years old!  The first exhibition was held in the national school in Dún Chaoin when the then manager of Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne, Micheál Mac Giobúin invited the Dún Chaoin based artist Maria Simmons-Gooding to exhibit her work.  Maria agreed but two conditions. The first being  that the painting ‘Dwellings’ 1 should be in the exhibition as it encapsulated everything about this landscape as she perceived it at that time. The second condition was that everyone with drawings and paintings would be included in the exhibition as well as the National Schools of the area. An so Féile na Cásca came into being.

  A feature of this year’s exhibition (and all Féile na Cásca exhibitions) is the participation of local schoolchildren. They have visited many local archaeological sites in the environs of their schools with archaeologist Isabel Bennett.  Local artists Lone Uí Raghallaigh, Áine Uí Dhubhshláine, Andrew Duggan, Dómhnal Ó Bric and Susan Ní Chearna worked with teachers and pupils in preparing their responses to the visits – with help from Ealaín na Gaeltachta. Their work is exhibited at Féile na Cásca 2013 along with the many other participating local and national artists in many art forms.

 

1 thought on “Féile na Cásca ag Ceiliúradh 40 Bliain 1974 – 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s