Nasc

Ó 2010  i leith tá ealaíontóirí an Mheithil Eitseála ag cur feabhas ar a gcumas priontála agus ag cur taispeántáis i láthair. Is taispeántas é ‘Nasc’ a chruthaíonn ceangal le  Cló Ceardlann na gCnoc, Dún na nGall, an t-aon stiúideo priontála gairmiúil eile atá lonnaithe sa Ghaeltacht. Is cinnte go bhfuil ealaíon priontála comhaimseartha den scoth le feiscint sa taispeántas seo.

 “Táimíd an-shásta an nasc seo a thosnú agus a chothú le Cló. Níl anseo ach tús na dtógraí agus na nascanna a bheidh idir lámha againn go náisiúnta agus go h-idirnáisiúnta as seo amach.”

– Coiste Meitheal Eitseála

Since 2010 Meitheal Eitseála/West Kerry Printmakers have been honing their skills & exhibiting their work.  ‘Nasc’ is a show that marks a link with Cló Ceardlann na gCnoc, Donegal, the only other Gaeltacht based print studio in the country. This exhibition is a melting pot of talent, celebrating contemporary Gaeltacht based print art.

“We are very excited to have Cló on board for this year’s exhibition. It marks the first of many valuable projects and collaborations we plan for Meitheal Eitseála in the future, both nationally and internationally.”

– Coiste Meitheal Eitseála

Meitheal Eitseála – Lisbeth Mulcahy, Michael Flaherty, Deirdre McKenna, Tomás Ó Cíobháin, Julie Beckett, Caroline O Connor, Clodagh Edwards, Jack Bates, Kathleen McAuliffe, Niall Naessens, Ruth Carbery, Pat Owen, Ciara McKenna, Kate Shelley

Tháinig an grúpa Meitheal Eitseála le chéile chun priontáil a chur chun cinn mar ealaíon. Foinse tábhachtach atá ann d’ealaíontóirí Chiarraí a bhfuil fonn orthu a gcleachta ealaíona a leathnú gan taisteal ró-fhada.

Meitheal Eitseála is a group of artists, who have come together to set up a professional, open access fine art print studio in Dingle.  The studio is an important resource for all Kerry artists who want to extend their practice to include printmaking without having to travel long distances.  

Cló Ceardlann na gCnoc – Aoife Mc Garrigle, Heidi Nguyen, Caitlin Ní Ghallachoir, Ian Joyce, Kordula Ludwig, Oona Hyland

Is tionscnamh é Cló (Ceardlann na gCnoc) atá faoi stiúir ealaíontóirí a chothaíonn malartú cruthaitheacha idir Ealaíontóirí agus Pobal na Gaeltachta i gcomhthéacs clár náisiúnta agus idirnáisiúnta. Is áis-ionad acmhainne é Cló fá choinne déantús agus cruthú ealaíne, maraon le taispeáint, oiliúint agus caidreamh sóisialta. Tá spéis ag Cló i ngnéithe úra de léiriú ealaín-tuil agus cuidíonn sé le nochtadh agus gairmiúlacht ealaíontóirí as na ceantair Ghaeltachta.

Ian Joyce & Oona Hyland

Cló is an artist lead initiative providing a platform for creative exchange between artists worldwide and the Gaeltacht community. It is a resource center facility for making and creating art, as well as showing, training and social interaction. Cló is interested in new elements of showing fine art and helps to expose and promote professional artists from the Gaeltacht areas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s