Dómhnal Ó Bric

Dómhnal Ó Bric - An Fear Marbh ag Sranntarnaigh image

Dómhnal Ó Bric – An Fear Marbh ag Sranntarnaigh

Is Maisitheoir é Dómhnal Ó Bric a tógadh i nDún Chaoin, Corca Dhuibhne. Ghnóthaigh sé Dioplóma sa Bheochan in Institiúid Ealaíne, Dearaidh agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire i 2001.

Tá tréimhsí caite aige ag obair le físeáin, dearadh agus eagarthóireacht sna hilmheáin ach is é an maisitheoireacht an meán is ansa leis. Bíonn sé ag plé le maisiú leabhair agus le cartúin den chuid is mó.

Tá na léaráidí sa taispeántas seo ó leabhar atá á chur i gcló fé láthair ar litirphreas Ponc Press anseo sa Daingean.

Tá a thuilleadh dá chuid saothar le feiscint ag http://www.domhnalobric.com

Dómhnal Ó Bric is an illustrator from Dún Chaoin in Corca Dhuibhne. He managed to wrangle a Diploma in Animation from Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology in 2001.

He has spent time in stop-motion, design and editing in all types of media but illustration is his preferred space. He plies his trade mainly through picture books and cartoons.

The prints in this exhibition are from a book that is currently being printed on letterpress by Ponc Press here in Dingle.

www.domhnalobric.com