Kate Buckley

Kate Buckley - Young Kiwi image

Kate Buckley – Young Kiwi

Is ealaíontóir agus áisitheoir ealaíne í Kate Buckley. Tá suim aici i dtionscnaimh

a nascann ealaíon, pobail agus láithreacha le chéile. Is Corcaíoch í Kate go raibh cónaí uirthi i gCorca Dhuibhne tráth dá raibh, ach atá ag baile anois sa Nua-Shéalainn. Taitníonn tionscnaimh agus tréimhsí cónaithe ealaíne in áiteanna iargúlta i measc muintir na tuaithe léi.

Déanainn a híománna d’éanlaithe dúchasacha tagairt do líníochtaí Victeoiriacha. Is nasc meáite iad leis na luibheolaithe agus na nádúraithe luatha a tháinig go dtí an Nua-Shéalainn ón Eoraip is a chuir tús le cuntaisí agus próiséas tomhais ar an áit sin, ag baint feidhm as rangúcháin agus módhanna de chur síos a bhain leis an intinn Eorpach. Ceiliúrann na híomhánna seo na taonga seo seoda luachmhara a choimeádaimid i dtaisce dos na glúinte le teacht.

Kate Buckley is an artist and a facilitator. She is involved and interested in projects that link art, people and place. Kate studied Fine Art and Art History and went on to study Adult and Community Education. Kate now lives in New Zealand. She used to live in Corca Dhuibhne.

The images of native birds reference Victorian drawings. They are a deliberate visual link to the early European botanists and naturalists who came to New Zealand and began the process of measuring and describing this place using European classifications and descriptions. They celebrate the precious taonga/treasures we hold in keeping for future generations.