Lisbeth Mulcahy

Lisbeth Mulcahy - Mountain Shapes image

Lisbeth Mulcahy – Mountain Shapes

Tá Lisbeth ag fúáil táipéisí ó 1989 agus tá coimisiúin comhlíonta aici do chliaint phríobháideacha, chorporáideacha, eaglasta agus phoiblí – an ceann is suntasaí acu seo ná 15 táipéisí don Roinn Ghnóthaí Eachtracha a déanadh thar tréimhse chúig bliana. Bhí suim ar leith aici riamh i ndéanamh priontaí agus i 2010 thapaigh sí an deis bheith mar chuid de ghrúpa ealaíontóirí a thug fé shraith ceardlanna ar dhéanamh priontaí le Niall Naessens ina stiúidio.

Tá mo chuid oibre go mór fé anáil an taobh tíre mar atáim ag cur fúm le daichead is a cúig bliana anuas. In ionad a bheith mar cur síos díreach dílis don tírdreach, déanainn mo shaothar iarracht an mothú de bheith ag maireachtaint ar an imeall a thugann an tírdhreach seo dom a chur in iúil. Ar thaobh amháin, go liteartha maidir leis na faillte ar imeall an Aigéin Atlantaigh, ar an dteorann is sia siar de mhór-roinn na hEorpa. Ar an taobh eile, sa chiall go bhfuilimid ar screamh plainéid ar imeall na cruinne, mothú a bhraithim nuair a fheicim imlíne glan soiléir an chnoic taobh thiar dem’ thigh mar scáthchruth idir mé agus spéir dhomhain ghealaí. Sé an meán a úsáideadh anseo ná priontáil ‘intaglio’, meán go bhfuil féidirtheachtaí ollmhóra ag baint leis go bhfuilimse ag spraoi leo is ag fáil taithí orthu agus – tá súil agam – á úsáid le héafacht ealaíonta!

Lisbeth has been making woven tapestries since 1989 and has worked to commission for both private, corporate, ecclesiastic and public clients – the most significant of which is 15 large scale tapestries for the Department of Foreign Affairs made over five years. She has always had a special interest in printmaking and in 2010 she had the opportunity to join a group of artists who were attending print making workshops by Niall Naessens at his studio.

My work is inspired by the landscape in which I have lived for the past forty years. Rather than being a direct rendering of the landscape my work attempts to convey the sense it gives me of living on the edge – literally in terms of the cliffs bordering the Atlantic Ocean, on the most western edge of the continent of Europe, and in the sense of being on the crust of the planet earth, on the edge of the Universe, as when the clear, uncluttered outline of the hill behind my house is silhouetted against a deep, moonlit sky. The medium here is intaglio print making, a medium with vast possibilities of expression which I am exploring with excitement and hopefully a little success!

lisbeth@lisbethmulcahy.com