Maria Simonds-Gooding

Maria Simonds-Gooding - Earth Shelters II image

Maria Simonds-Gooding – Earth Shelters II

Rugadh Maria Simonds-Gooding san Ind agus bhog sí go hÉireann lena clann sa bhliain 1947. Dhéan sí staidéar sa Choláiste Náisiúnta Ealaíne, Baile Átha Cliath, sa Centre de Peinture sa Bhruiséil, An Bheilg agus ag Bath Academy of Art, Corsham i Sasana. Toghadh í ina ball de Aos Dána agus, i 2012, de Acadamh Ríoga Éireann.

Tá a cuid saothair le fáil i mórchuid bailiúchán poiblí in Éirinn agus ar fud an domhain. Cónaíonn agus oibríonn Maria Simonds-Gooding i gCorca Dhuibhne, Co. Chiarraí.

Eascraíonn mo dhá phrionta carbaraim sa thaispeántas seo as oileán Lanzarote, áit a thugann an fheirmeoir aghaidh ar dhúshláin mhóra aeráide. Chun a fhíniúin a chosaint ar iomarca gréine, gaoithe scuabacha agus triomach, tógann sé scáthláin i bhfoirm fallaí ar chruth chruit capaill i gcnuasa is iad go léir ag díriú sa treo céanna. Ansan, leathann sé luaithreach bholcánach a bhailíonn sé i láithreacha éagsúla ar fud an oileáin laistigh de fallaí na scáthlán. Coimeádann an luaithreach seo greim ar a dhóthain taise ó dhrúcht na hoíche chun gur féidir leis na fíniúin fás leo sa taobh tíre ait seasc seo nach bhfuil oidhre ar bith air ach dromchla na gealaí.

Born in India, Maria Simonds-Gooding moved with her family to Ireland in 1947. She studied in Dublin’s National College of Art, Le Centre de Peinture in Brussels and the Bath Academy of Art,Corsham. In 1981 she became an elected member of Aosdána and in 2012 to the Royal Hibernian Academy.

Her work is held in many public collections in Ireland and throughout the world. Maria Simonds-Gooding lives and works on the Dingle Peninsula, Co. Kerry.

My two carborundum prints in this exhibition derive from the volcanic island of Lanzarote where the farmer is faced with extreme climate challenges. To protect his vine from the excesses of the sun, the sweeping trade winds and partial draught he builds shelters in horseshoe shaped walls in various clusters facing the same direction and spreads volcanic ash within which he collects from different parts of the island. This retains sufficient moisture from the overnight dew for the vine to thrive in this strange dark lunar like landscape.

http://www.simonds-gooding.com