Oíche Chultúir 2016

Beidh taispeántas nua á oscailt Dé hAoine seo chugainn d’ Oíche Chultúir agus beidh beirt ón Meitheal pháirteach ann. Bhí Deirdre McKenna agus Pat Owen roghnaithe i measc seachtar eile don taispeántas seo ag An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta i gCill Áine.

Tá an taispeántas THIAR | HERE fós ar siúil sa Lab agus beidh sé ar oscailt d’ Oíche Chultúir chomh maith.

A new exhibition showcasing artists from around the County will be opening in the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs in Killarney as part of this years Culture Night and two of our Meitheal Eitseála artists were chosen to take part, Deirdre McKenna and Pat Owen.

Still showing at An Lab is our lovely show THIAR | HERE and that will also be open to the public on Culture Night.

image001

invite

THIAR | HERE

invite

Meitheal Eitseála started out as a group of artists who came together to learn the art of etching under the masterful eye of Niall Naessens. We have since organised many exhibitions, workshops, artists talks and open studio events in the print studio we opened in Dingle. We are no longer a formal group since this central workshop had to close but we still touch base with each other from time to time to discuss projects and problems. This exhibition is the result of one of those discussions. We wanted to show what we’ve been working on and, with a few other artists, who also work in fine art printmaking in West Kerry, to show the wide variety of techniques and expression used by printmakers. We hope you enjoy the show.

Thosnaigh Meitheal Eitseála amach mar ghrúpa ealaíontóirí a tháinig le chéile chun ceárd na heitseála a fhoghlaim fé shúil mháistriúil Niall Naessens. Ó shin i leith tá cuid mhór taispeántaisí, ceardlann, cainteanna ealaíontóra agus imeachtaí stiúdió oscailte eagraithe againn sa stiúdió priontála a d’osclaíomar sa Daingean. Nílimid le chéile mar ghrúpa foirméalta a thuilleadh ó bhí ar an stiúdió úd dúnadh, ach bímid fós i dteagmháil lena chéile go mion minic chun tionscnaimh agus fadhbanna a phlé. Eascraíonn an taispeántas seo as ceann dos na babhtaí teagmhála sin. Bhí fonn orainn taispeáint go bhfuilimid ag obair linn agus, i dteannta roinnt ealaíontóirí eile a oibríonn i réimse an phriontáil ealaíne i gCorca Dhuibhne, cuid dos na teicnící agus módhanna léirithe iomadúla a úsáidteann lucht déanta priontaí a chur ós comhair bhur súile. Tá súil againn go mbainfidh sibh súp as an seó.

invite

 

Another exciting show from Áine Ní Chiobháin

Screen Shot 2016-07-19 at 14.18.23 copy

More about Áine here www.ainenichiobhain.com

Féile na Bealtaine 2016

fnabfront

We’re in for a big treat this year as Féile na Bealtaine, our annual arts and music festival comes around again. With 25 listed visual arts events not to mention the countless other events that would take too long to mention, I decided to just highlight some of the art events organised by artists who have been part of our printmaking group.

Tá an fhéile is fearr ar domhain tagtha arís! Féile na Bealtaine! Ós rud é go bhfuil an méid sin ar siúil nílim ach ag díriú ar roinnt bheag den chlár fís ealaíona. Tá tuilleadh eolas, gan dabht, le fáil anseo Féile na Bealtaine.

All About ME Taispeántas Féile na Bealtaine 2015

Image

all about ME poster

Niall Naessens @ Graphic Studio Gallery

Meitheal Eitseála are very proud to announce an exhibition of new work by Niall Naessens at the Graphic Studio Gallery in Dublin. More information about the show here: L12121 Picture Panoply

Tá an-áthas orainn an taispeántas seo a fhógairt. Bailiúcháin álainn de shaothar Niall Naessens atá ann ag an Graphic Studio Gallery i mBaile Atha Cliath. Tuilleadh eolais le fáil anseo: L12121 Picture Panoply

Niall Naessens at Graphic Studio image

Niall Naessens at Graphic Studio

Físeáin deas anseo faoin ealaíontóir / Lovely short film about the artist here:

Impressions Biennial

Impressions Biennial – Fine Art Print Expo

Established in 1988, Impressions is Ireland’s longest running open submission print exhibition. It encourages, promotes and exhibits the best of printmaking in Ireland.

Tuileadh eolas/ More information: http://www.impressionsbiennial.com

Oíche Chultúir / Culture Night 2014

BSBPBsdCcAAIqOy.jpg-large

D’oíche Chultúir beimíd ag léiriú modhanna priontála don phobal. Beidh fáilte roimh cách bualadh isteach sa stúidió i Sráid Eoin idir 7.00i.n. Agus 10.00 i.n. chun tuiscint a fháilt ar na módhanna éagsúla a bhíonn idir lámha againn. Bhí an-oíche againn an bhliain seo caite, bígí ann arís i mbliana!

Meitheal Eitseála/West Kerry Print Studio invites you to call into our studio in John Street (just beyond Granville’s Siopa Decór) between 7.00pm and 10.00pm on Culture Night when we will be showing our prints and some of the ways of making them.

Culture Night, image

Nicole takes a turn of the press, Culture Night

Dúil sa Dúch – Passion for Print

 

 

 

We are delighted to be included in this years Féile na Bealtaine program amongst a top class line up of other artists from the Dingle Peninsula and further afield.

Tá an-áthas orainn bheith páirteach  ar clár Fhéile na Bealtaine na bliana seo agus ealaíontóirí den scoth mar chomhluadar againn.

ME feila 14 poster flat sml

Open Days/ Laethanta Oscailte

Join us for tea and cake at Meitheal Eitseála on Saturday 28th and Sunday 29th December 2-5pm, have a look at our Christmas Exhibition and see what we’re up to at the print studio in John Street.  We’re also open Saturday 21st and Sunday 22nd 2-5pm.  Enquire at meithealeitseála@gmail.com or 087 6553538.

Buail isteach go dtí stiúideó An Mheithil Eitseála ar an 28ú & 29ú Nollaig 2.00 – 5.00in Beidh soláistí don ngoile agus eitseáil don gcroí ann agus gheobhaidh tú amach cad ‘tá ar siúl againn sa stiúideó le déanaí. Beidh Taispeántas na Nollag ar oscailt ar an 21ú & 22ú Nollaig 2.00 – 5.00in chomh maith. Tuilleadh eolais: meithealeitseala@gmail.com nó 087 6553538.