THIAR | HERE

invite

Meitheal Eitseála started out as a group of artists who came together to learn the art of etching under the masterful eye of Niall Naessens. We have since organised many exhibitions, workshops, artists talks and open studio events in the print studio we opened in Dingle. We are no longer a formal group since this central workshop had to close but we still touch base with each other from time to time to discuss projects and problems. This exhibition is the result of one of those discussions. We wanted to show what we’ve been working on and, with a few other artists, who also work in fine art printmaking in West Kerry, to show the wide variety of techniques and expression used by printmakers. We hope you enjoy the show.

Thosnaigh Meitheal Eitseála amach mar ghrúpa ealaíontóirí a tháinig le chéile chun ceárd na heitseála a fhoghlaim fé shúil mháistriúil Niall Naessens. Ó shin i leith tá cuid mhór taispeántaisí, ceardlann, cainteanna ealaíontóra agus imeachtaí stiúdió oscailte eagraithe againn sa stiúdió priontála a d’osclaíomar sa Daingean. Nílimid le chéile mar ghrúpa foirméalta a thuilleadh ó bhí ar an stiúdió úd dúnadh, ach bímid fós i dteagmháil lena chéile go mion minic chun tionscnaimh agus fadhbanna a phlé. Eascraíonn an taispeántas seo as ceann dos na babhtaí teagmhála sin. Bhí fonn orainn taispeáint go bhfuilimid ag obair linn agus, i dteannta roinnt ealaíontóirí eile a oibríonn i réimse an phriontáil ealaíne i gCorca Dhuibhne, cuid dos na teicnící agus módhanna léirithe iomadúla a úsáidteann lucht déanta priontaí a chur ós comhair bhur súile. Tá súil againn go mbainfidh sibh súp as an seó.

invite

 

Féile na Bealtaine

Grianghraif ón Cheardlann phriontála shealadach/ Photos from our pop-up studio

/ Photos from our pop-up studio

 

International Print Day in May – Pop-Up Studio

 

 

For the first time ever Ireland will be represented in International Print Day in May. According to their website- “Print Day in May, the first Saturday in May, celebrates the art and community of printmakers. It’s a day to get together in studios across the world to make prints.

IntPrintDayinMay poster

 

Oíche Chultúir – na pictiúirí! Culture Night – the pictures!

Bhí oíche iontach againn Dé hAoine ceo chaite nuair a bhí doirse an stiúideo ar oscailt don phobal d’Oíche Chultúir 2014. Tháinig muintir na háite agus cúirteoirí araon ag bothántíocht agus bhí deis ag daoine triall a bhaint as teicníc turbheara chun píosa speisialta priontála a chruthú don ócáid (ag baint úsáid as chine collé chomh maith).

What a great night we had at last weeks open studio for Culture Night 2014. We had visitors from home and abroad try their hand at some drypoint techniques and we pulled some special prints for the occasion using chine collé to add a bit of colour.

 

The Gathering, An Exhibition by Kerry Artists

With this major exhibition opening next Monday evening we are delighted that a number of our members were selected by art historian and writer Éimear O’Connor to be part of this exhibition.

The exhibition will be held in The Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, New Road, Killarney and will be opened by the minister himself Jimmy Deenihan T.D.

Meitheal Eitseála artists included are Deirdre McKenna, Julie Beckett, Kate Buckley, Michael Flaherty, Pat Owen & Sue Hook.

 

Tóstal Éireann, Taispeántas ó Ealaíontóirí Chiarraí

Beidh taispeántas mór Tóstal Éireann ar oscailt Dé Luain seo chughainn agus baill Meitheal Eitseála i measc na healaíontóirí atá roghanaithe ag an stairí agus scríobhnóir ealaíona Éimear O’Connor.

Beidh an taispeántas ar siúl sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Bóthar Nua, Cill Airne, á oscailt ag An tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Séamus Ó Duibhneacháin T.D. 

Ealaíontóirí an Mheithil a bheidh páirteach ná Deirdre McKenna, Julie Beckett, Kate Buckley, Michael Flaherty, Pat Owen & Sue Hook.

From the Workshop – Ón gCeardlann

Although the short dark days of winter have well and truly set in we’ve been keeping ourselves busy in the studio. New students have been welcomed to the fold and we’re scratching, etching and burnishing our way to a christmas exhibition in a couple of weeks. More on that to come, in the meantime here are some pictures of busy etchers.

Julie at work image

Cailín Nua / New Girl – Julie Beckett

Tá dorchadas an Gheimhridh anuas orainn ach ní chuireann sé sin stop leis an ealaíon. Tá ealaíontóirí nua inár measc agus sinne go léir ag scríobadh agus ag creimniú línte agus marcanna ar phlátaí ag ullmhú do Thaispeántas na Nollag. A thuille eolais faoi seo le teacht ach go fóil seo cúpla pictiúr ón gceardlann.

Lisbeth Mulcahy, Clodagh Edwards & Kate Shelly - image

Lisbeth Mulcahy, Clodagh Edwards & Kate Shelly